Lot 130

Medaljer, kungliga, Sverige. Karl XI, Hild. p.469, 18a, Drottning Ulrika Eleonora d.ä. Medalj till drottningens död 1693. Blyavslag med originalstampar. 51,30 g. 44 mm. Graverad av Arvid Karlsteen. Repor i fälten på åtsidan, mindre repor även på frånsidan. 1+/01.
Description in ENGLISH: Medal to the Death of Queen Ulrika Eleonora the elder, 1693. Lead strike with original dies. 51.30 g, 44 mm. Engraved by Arvid Karlsteen. Scratches in obverse fields and minor scratches on reverse.


Ended