Lot 118

Mynt, Sverige. Karl XI, SM 353, 1 öre SM 1684. 42,42 g. Avesta. Frånsidan präglad med korroderade stampar. SMB 557. 1/1+.
Description in ENGLISH: 42.42 g. Avesta. Reverse struck with corroded dies. SMB 557.


Ended