Lot 195

Mynt, Sverige Pommern. Adolf Fredrik, SB 246, 8 groschen 1761. 6,40 g. Stralsund. LFK. Repa i fältet till höger om porträtt. Svagpräglad på åtsidan. SMB 234. 1+.
Description in ENGLISH: 6.40 g. Stralsund. LFK. Scratch in field to the right of portrait. Weakly struck on obverse. SMB 234.


Ended