Provtrycksark med hela serien av 1858/1864-års utgåva 1 riksdaler till 500 riksdaler, i svartvitt på tunt papper

Lagerantal: I lager

50 000 SEK

Kvalitet: 01

Korsvikt mellan sedlarna, så individuella sedlarna är i kvalitet 01/0, men helheten för arket bedömer vi som ca 01.

Mycket sällsynt, av oss känt i tre exemplar.