Sverige: Ortsstämplar, basarpost, inkl. försändelser