Lot Beskrivning Status Utrop
SEK
Nuvarande startpris(*)
38 Sweden Facit 4a or Scott 4 used, 8 skill reddish orange. Beautiful with complete cancellation NORRKÖPING 19.5.58, but repaired with four new margins, and backside. F 6500 (Utrop ca €80 / $87) stämplad 900 900
(*) "Startpris" är det pris vi öppnar med i salen.
Kolumnen uppdateras 1-2 gånger per dag.

Tillbaka till sökresultaten