Lot Beskrivning Status Utrop
SEK
Nuvarande startpris(*)
33 Sweden Facit 3e or Scott 3a used, 6 skill brownish grey on medium thick paper. Repaired, cancelled STOCKHOLM 2.4.1858. F 12000 (Utrop ca €62 / $68) stämplad 700 700
(*) "Startpris" är det pris vi öppnar med i salen.
Kolumnen uppdateras 1-2 gånger per dag.

Tillbaka till sökresultaten