Lot Beskrivning Status Utrop
SEK
Nuvarande startpris(*)
27 Sweden Facit 2h2 or Scott 2 used, 4 skill pale blue, medium-thick paper. Superb cancellation STOCKHOLM 18.x.1857. F 1300 (Utrop ca €27 / $29) stämplad 300 300
(*) "Startpris" är det pris vi öppnar med i salen.
Kolumnen uppdateras 1-2 gånger per dag.

Tillbaka till sökresultaten