Lot Beskrivning Status Utrop
SEK
Nuvarande startpris(*)
19534 Austria Michel 41 ID used, 1867 Franz Joseph 50 Kr brown strong print. EUR 150 (Utrop ca €27 / $29) stämplad 300
(*) "Startpris" är det pris vi öppnar med i salen.
Kolumnen uppdateras 1-2 gånger per dag.

Tillbaka till sökresultaten