Lot Beskrivning Status Utrop
SEK
Nuvarande startpris(*)
19530 Austria Michel 41 I D used, 1867 Emperor Franz Joseph 50Kr brown, beard with hard print. EUR 150 (Utrop ca €27 / $29) stämplad 300
(*) "Startpris" är det pris vi öppnar med i salen.
Kolumnen uppdateras 1-2 gånger per dag.

Tillbaka till sökresultaten