Lot Beskrivning Status Utrop
SEK
Nuvarande startpris(*)
18242K Sweden Postal stationery Dubbelt brevkort, F bKd1CII+CII vIII Reply card 6+6 öre with correspondning reply part still attached. With variety heavily displaced value stamp. Weak age spots. (Utrop ca €9 / $10) på brev 100
(*) "Startpris" är det pris vi öppnar med i salen.
Kolumnen uppdateras 1-2 gånger per dag.

Tillbaka till sökresultaten