Lot Beskrivning Status Utrop
SEK
Nuvarande startpris(*)
18241K Sweden Postal stationery Dubbelt brevkort, F bKd1CII+CII Reply card 6+6 öre, nine unused copies with corresponding reply parts still attached. Somewhat mixed quality. F at least 900. (9). (Utrop ca €13 / $15) på brev 150
(*) "Startpris" är det pris vi öppnar med i salen.
Kolumnen uppdateras 1-2 gånger per dag.

Tillbaka till sökresultaten