Lot Beskrivning Status Utrop
SEK
Nuvarande startpris(*)
18240K Sweden Postal stationery Dubbelt brevkort, F bKd1CII+BII Reply card 6+6 öre with correspondning reply part still attached. Somewhat dirty, especially at back. F 1100. (Utrop ca €18 / $19) på brev 200
(*) "Startpris" är det pris vi öppnar med i salen.
Kolumnen uppdateras 1-2 gånger per dag.

Tillbaka till sökresultaten