Lot Beskrivning Status Utrop
SEK
Nuvarande startpris(*)
18225K Sweden Postal stationery Dubbelt brevkort, F bKd1AI Reply part sent from GÖTEBORG 24.11.1879 to Borensberg. Very scarce, not priced in Facit. (Utrop ca €130 / $150) på brev 1500
(*) "Startpris" är det pris vi öppnar med i salen.
Kolumnen uppdateras 1-2 gånger per dag.

Tillbaka till sökresultaten