Lot Beskrivning Status Utrop
SEK
Nuvarande startpris(*)
16836K Sweden Facit 600 cover, 4.50 kr on address card for parcel sent from UMEÅ 2 23.11.68 to VISLANDA 26.11.68, then forwarded to SÖDERTÄLJE 1 9.12.68. Label "Eftersändes". Postage due "450 öre". (Utrop ca €13 / $15) på brev 150
(*) "Startpris" är det pris vi öppnar med i salen.
Kolumnen uppdateras 1-2 gånger per dag.

Tillbaka till sökresultaten