Lot Beskrivning Status Utrop
SEK
Nuvarande startpris(*)
15989K Sweden Facit 279 cover, 3x30 öre on cut piece glued on special delivery air mail cover sent from STOCKHOLM BAN 28.8.51 to Germany. Arrival pmk MANNHEIM FA 30.8.51. Interesting item. (Utrop ca €22 / $24) på brev 250
(*) "Startpris" är det pris vi öppnar med i salen.
Kolumnen uppdateras 1-2 gånger per dag.

Tillbaka till sökresultaten