Lot Beskrivning Status Utrop
SEK
Nuvarande startpris(*)
14398K Sweden Facit 82 cover, 2x10 öre on beautiful cover with content sent from PKXP No 2B INR N 23.5.1914 to India. (Utrop ca €18 / $19) på brev 200
(*) "Startpris" är det pris vi öppnar med i salen.
Kolumnen uppdateras 1-2 gånger per dag.

Tillbaka till sökresultaten