Lot Beskrivning Status Utrop
SEK
Nuvarande startpris(*)
14356K Sweden Facit 82 cover, 8x10 öre on special delivery cover sent from PLK 403B 14.8.1920 to GRÄNGESBERG 15.8.20. (Utrop ca €44 / $49) på brev 500
(*) "Startpris" är det pris vi öppnar med i salen.
Kolumnen uppdateras 1-2 gånger per dag.

Tillbaka till sökresultaten