Lot Beskrivning Status Utrop
SEK
Nuvarande startpris(*)
14355K Sweden Facit 82 cover, 10 öre on postcard sent from PLK 303 B 24.3.1920 to Kyambu, British East Africa. Very scarce destination, sent before 23.7.1920 when Kenya–Uganda (& Tanganjika) was created. (Utrop ca €71 / $78) på brev 800
(*) "Startpris" är det pris vi öppnar med i salen.
Kolumnen uppdateras 1-2 gånger per dag.

Tillbaka till sökresultaten