Lot Beskrivning Status Utrop
SEK
Nuvarande startpris(*)
14159K Sweden Facit 61, bKe7 cover, 5x1 öre on postcard 5 öre sent from STOCKHOLM 9.1.1894 to Alexandria, Egypt. FOrwarded to HÉLOUAN 6.1.94. The postcard with weak corner fold. Unusually early. (Utrop ca €27 / $29) på brev 300
(*) "Startpris" är det pris vi öppnar med i salen.
Kolumnen uppdateras 1-2 gånger per dag.

Tillbaka till sökresultaten