Lot Beskrivning Status Utrop
SEK
Nuvarande startpris(*)
14148K Sweden Facit 61 or Scott 52 cover, 5x1 öre, scarce combination, on postcard sent from STOCKHOLM 2.2.00 to Norway. Arrival pmk BERGEN 6.2.1900. (Utrop ca €18 / $19) på brev 200
(*) "Startpris" är det pris vi öppnar med i salen.
Kolumnen uppdateras 1-2 gånger per dag.

Tillbaka till sökresultaten