Lot Beskrivning Status Utrop
SEK
Nuvarande startpris(*)
13926K Sweden Facit 54, 56, Fk6 cover, 10+20 öre on stamped envelope 10 öre, sent as 2-fold cover from STOCKHOLM 24.3.96 to Switzerland. Arrival pmk CHEMNITZ 26.3.96. (Utrop ca €18 / $19) på brev 200
(*) "Startpris" är det pris vi öppnar med i salen.
Kolumnen uppdateras 1-2 gånger per dag.

Tillbaka till sökresultaten