Lot Beskrivning Status Utrop
SEK
Nuvarande startpris(*)
13545K Sweden Facit 45 or Scott 45 cover, 4x10 öre on beautiful registered 2-fold cover sent from STOCKARYD 13.2.1889 to Kärda. Small paper loss. (Utrop ca €18 / $19) på brev 200
(*) "Startpris" är det pris vi öppnar med i salen.
Kolumnen uppdateras 1-2 gånger per dag.

Tillbaka till sökresultaten