Lot Beskrivning Status Utrop
SEK
Nuvarande startpris(*)
12752 Sweden Facit 38c or Scott 38 used, 1 Krona orange-brown/blue. EXCELLENT cancellation SÖDERKÖPING 24.11.1881. One short corner perf. (Utrop ca €27 / $29) stämplad 300
(*) "Startpris" är det pris vi öppnar med i salen.
Kolumnen uppdateras 1-2 gånger per dag.

Tillbaka till sökresultaten