Lot Beskrivning Status Utrop
SEK
Nuvarande startpris(*)
12751 Sweden Facit 38b or Scott 38 used, 1 Krona yellow-brown/dark blue. EXCELLENT cancellation ÖREBRO 24.8.1879, with small part of second pmk. A few slightly short perfs. (Utrop ca €13 / $15) stämplad 150
(*) "Startpris" är det pris vi öppnar med i salen.
Kolumnen uppdateras 1-2 gånger per dag.

Tillbaka till sökresultaten