Lot Beskrivning Status Utrop
SEK
Nuvarande startpris(*)
12750 Sweden Facit 38b or Scott 38 used, 1 Krona yellow-brown/dark blue. EXCELLENT cancellation NÅS 11.12.1883. (Utrop ca €35 / $39) stämplad 400
(*) "Startpris" är det pris vi öppnar med i salen.
Kolumnen uppdateras 1-2 gånger per dag.

Tillbaka till sökresultaten