Lot Beskrivning Status Utrop
SEK
Nuvarande startpris(*)
12542 Sweden Facit 35d or Scott 35a used, 30 öre dark brown. EXCELLENT cancellation RÖSTÅNGA 4.1.1883. One slightly short perf. (Utrop ca €18 / $19) stämplad 200
(*) "Startpris" är det pris vi öppnar med i salen.
Kolumnen uppdateras 1-2 gånger per dag.

Tillbaka till sökresultaten