Lot Beskrivning Status Utrop
SEK
Nuvarande startpris(*)
12535 Sweden Facit 35d or Scott 35a used, 30 öre dark brown. EXCELLENT cancellation JÖNKÖPING 21.9.1882. (Utrop ca €44 / $49) stämplad 500
(*) "Startpris" är det pris vi öppnar med i salen.
Kolumnen uppdateras 1-2 gånger per dag.

Tillbaka till sökresultaten