Lot Beskrivning Status Utrop
SEK
Nuvarande startpris(*)
12532 Sweden Facit 35c or Scott 35 used, 30 öre olivish brown. Superb cancellation GREBBESTAD 25.8.1878. One slightly short perf. Scarce shade. (Utrop ca €18 / $19) stämplad 200
(*) "Startpris" är det pris vi öppnar med i salen.
Kolumnen uppdateras 1-2 gånger per dag.

Tillbaka till sökresultaten