Lot Beskrivning Status Utrop
SEK
Nuvarande startpris(*)
12526 Sweden Facit 35c or Scott 35 used, 30 öre olivish brown. EXCELLENT cancellation STOCKHOLM K.E. 24.7.1878. One slightly short perf. Scarce shade. (Utrop ca €27 / $29) stämplad 300
(*) "Startpris" är det pris vi öppnar med i salen.
Kolumnen uppdateras 1-2 gånger per dag.

Tillbaka till sökresultaten