Lot Beskrivning Status Utrop
SEK
Nuvarande startpris(*)
12511 Sweden Facit 35b1 or Scott 35a used, 30 öre black-brown. EXCELLENT cancellation NYA KOPPARBERGET 5.10.1878. (Utrop ca €22 / $24) stämplad 250
(*) "Startpris" är det pris vi öppnar med i salen.
Kolumnen uppdateras 1-2 gånger per dag.

Tillbaka till sökresultaten