Lot Beskrivning Status Utrop
SEK
Nuvarande startpris(*)
12510 Sweden Facit 35b used, 30 öre black-brown. EXCELLENT cancellation WESTERVIK 8.5.1878. A few slightly short perfs. (Utrop ca €18 / $19) stämplad 200
(*) "Startpris" är det pris vi öppnar med i salen.
Kolumnen uppdateras 1-2 gånger per dag.

Tillbaka till sökresultaten