Lot Beskrivning Status Utrop
SEK
Nuvarande startpris(*)
12388 Sweden Facit 34 or Scott 34a ostämplad, 24 öre yellow in two unused copies. F 1200 (Utrop ca €27 / $29) ostämplad 300
(*) "Startpris" är det pris vi öppnar med i salen.
Kolumnen uppdateras 1-2 gånger per dag.

Tillbaka till sökresultaten