Lot Beskrivning Status Utrop
SEK
Nuvarande startpris(*)
12371 Sweden Facit 33e-f used, 20 öre orange-red – orangish red. EXCELLENT cancellation NORSHOLM 25.9.1884. One somewhat short perf. (Utrop ca €13 / $15) stämplad 150
(*) "Startpris" är det pris vi öppnar med i salen.
Kolumnen uppdateras 1-2 gånger per dag.

Tillbaka till sökresultaten