Lot Beskrivning Status Utrop
SEK
Nuvarande startpris(*)
12315 Sweden Facit 33a or Scott 33 used, 20 öre carminish red - dull red. EXCELLENT cancellation STOCKHOLM 8.12.1877. One short perf. (Utrop ca €9 / $10) stämplad 100
(*) "Startpris" är det pris vi öppnar med i salen.
Kolumnen uppdateras 1-2 gånger per dag.

Tillbaka till sökresultaten