Lot Beskrivning Status Utrop
SEK
Nuvarande startpris(*)
12219 Sweden Facit 32e or Scott 32 used, 12 öre dull greyish blue. EXCELLENT cancellation HÖRBY 7.6.1880. Two somewhat short perfs. (Utrop ca €13 / $15) stämplad 150
(*) "Startpris" är det pris vi öppnar med i salen.
Kolumnen uppdateras 1-2 gånger per dag.

Tillbaka till sökresultaten