Lot Beskrivning Status Utrop
SEK
Nuvarande startpris(*)
12208 Sweden Facit 32e or Scott 32 used, 12 öre dull greyish blue. Cancelled FINSPONG 17.10.1883. A few short perfs. F 1600 (Utrop ca €27 / $29) stämplad 300
(*) "Startpris" är det pris vi öppnar med i salen.
Kolumnen uppdateras 1-2 gånger per dag.

Tillbaka till sökresultaten