Lot Beskrivning Status Utrop
SEK
Nuvarande startpris(*)
11939 Sweden Facit 30e or Scott 30 used, 5 öre pale bluish green. Superb cancellation LYSEKIL 29.4.1883. One slightly short perf. (Utrop ca €9 / $10) stämplad 100
(*) "Startpris" är det pris vi öppnar med i salen.
Kolumnen uppdateras 1-2 gånger per dag.

Tillbaka till sökresultaten