Lot Beskrivning Status Utrop
SEK
Nuvarande startpris(*)
11926 Sweden Facit 30d or Scott 30 used, 5 öre clear green. Superb cancellation FRÖVI 5.9.1882. One short perf. (Utrop ca €9 / $10) stämplad 100
(*) "Startpris" är det pris vi öppnar med i salen.
Kolumnen uppdateras 1-2 gånger per dag.

Tillbaka till sökresultaten