Lot Beskrivning Status Utrop
SEK
Nuvarande startpris(*)
11925 Sweden Facit 30d or Scott 30 used, 5 öre clear green. EXCELLENT cancellation BRODDETORP 22.2.1881. Two slightly short perfs. (Utrop ca €9 / $10) stämplad 100
(*) "Startpris" är det pris vi öppnar med i salen.
Kolumnen uppdateras 1-2 gånger per dag.

Tillbaka till sökresultaten