Lot Beskrivning Status Utrop
SEK
Nuvarande startpris(*)
11734K Sweden Facit 28 or Scott 28 cover, 2x3 öre on local cover sent within UPSALA 19.10.1881. (Utrop ca €22 / $24) på brev 250
(*) "Startpris" är det pris vi öppnar med i salen.
Kolumnen uppdateras 1-2 gånger per dag.

Tillbaka till sökresultaten