Lot Beskrivning Status Utrop
SEK
Nuvarande startpris(*)
11538 Sweden Facit 22e or Scott 23 used, 20 öre brownish red. EXCELLENT cancellation UPSALA 28.8.1875. (Utrop ca €44 / $49) stämplad 500
(*) "Startpris" är det pris vi öppnar med i salen.
Kolumnen uppdateras 1-2 gånger per dag.

Tillbaka till sökresultaten