Lot Beskrivning Status Utrop
SEK
Nuvarande startpris(*)
11531 Sweden Facit 22c or Scott 23 used, 20 öre red-light red. EXCELLENT cancellation LINKÖPING 25.8.1874. (Utrop ca €13 / $15) stämplad 150
(*) "Startpris" är det pris vi öppnar med i salen.
Kolumnen uppdateras 1-2 gånger per dag.

Tillbaka till sökresultaten