Lot Beskrivning Status Utrop
SEK
Nuvarande startpris(*)
11348 Sweden Facit 15b2 v used, 17 öre reddish-bluish lilac, perforation of 1865 with variety line in margin variety. Very fine copy cancelled YSTAD 10.9.1868. F 2500 (Utrop ca €71 / $78) stämplad 800
(*) "Startpris" är det pris vi öppnar med i salen.
Kolumnen uppdateras 1-2 gånger per dag.

Tillbaka till sökresultaten