Lot Beskrivning Status Utrop
SEK
Nuvarande startpris(*)
11237 Sweden Facit 9d3 or Scott 8 used, 12 öre light blue, perforation of 1865. EXCELLENT cancellation WESTERBY 22.1.1872. Signed O.P. (Utrop ca €88 / $97) stämplad 1000
(*) "Startpris" är det pris vi öppnar med i salen.
Kolumnen uppdateras 1-2 gånger per dag.

Tillbaka till sökresultaten