Lot Beskrivning Status Utrop
SEK
Nuvarande startpris(*)
11227 Sweden Facit 9d2 or Scott 8 used, 12 öre light blue. EXCELLENT cancellation LINKÖPING 1.10.1870. (Utrop ca €27 / $29) stämplad 300
(*) "Startpris" är det pris vi öppnar med i salen.
Kolumnen uppdateras 1-2 gånger per dag.

Tillbaka till sökresultaten