Lot Beskrivning Status Utrop
SEK
Nuvarande startpris(*)
11226 Sweden Facit 9d2 or Scott 8 used, 12 öre light blue. EXCELLENT cancellation STOCKHOLM 17.7.1868. Weak ink line at back. (Utrop ca €35 / $39) stämplad 400
(*) "Startpris" är det pris vi öppnar med i salen.
Kolumnen uppdateras 1-2 gånger per dag.

Tillbaka till sökresultaten