Lot Beskrivning Status Utrop
SEK
Nuvarande startpris(*)
11125K Sweden Facit 9b1 or Scott 8 cover, 12 öre dark blue on cover sent from HJO 17.8.1858 to Uddevalla. Very scrace shade on cover. F 1200 (Utrop ca €71 / $78) på brev 800
(*) "Startpris" är det pris vi öppnar med i salen.
Kolumnen uppdateras 1-2 gånger per dag.

Tillbaka till sökresultaten