Lot Beskrivning Status Utrop
SEK
Nuvarande startpris(*)
10922K Sweden F 45. Incoming stamped mail. Germany. 3 pf on insufficiently prepaid printed matter envelope sent from HALBERSTADT 25.9.93 to STOCKHOLM K.E. 27.9.1893. Cancellations T and LÖSEN 4 ÖRE. (Utrop ca €13 / $15) 150
(*) "Startpris" är det pris vi öppnar med i salen.
Kolumnen uppdateras 1-2 gånger per dag.

Tillbaka till sökresultaten