Lot Beskrivning Status Utrop
SEK
Nuvarande startpris(*)
10909K Sweden Incoming stamped mail. USA. Insufficiently prepaid postcard sent from BROOKLYN 13.DEC.1905 to Torsås. Postage due cancellations T 15 CENTS N.Y. and LÖSEN 24 ÖRE. Some paper losses. (Utrop ca €18 / $19) 200
(*) "Startpris" är det pris vi öppnar med i salen.
Kolumnen uppdateras 1-2 gånger per dag.

Tillbaka till sökresultaten